Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

09 Mart 2016 - 21:05 www.borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.804.814 9.631.618
Dönem Karı/Zararı -85.157.495 -22.831.150
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 121.988.156 39.487.043
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 9 19.076.332 21.448.188
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 10 1.431.576 407.709
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 7 -27.147 7.874
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 5 635.639 1.104.077
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 32.755.121 739.781
- Kıdem tazminatı karşılığı 2.640.652 1.670.634
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü, net 626.099 555.339
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 21 80.345.647 19.645.844
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 -15.363.141 -5.803.692
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 -132.622 -288.711
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.234.382 -4.222.290
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13.509.453 21.816.748
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/artış -6.088.318 -35.648.320
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -292.576 2.991.965
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21.783.160 -27.691.411
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/azalış 16.980.627 30.904.999
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8.186.920 11.049.981
- Stoklardaki artış/azalış -34.294.742 -7.646.252
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 29.596.279 12.433.603
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -184.069 -107.477
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatı -2.933.828 -1.030.348
- Ödenen performans primi -2.673.568 -1.664.160
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -142.313.204 -30.974.197
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 234.559 1.505.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları 9 -10.458.643 -21.311.049
- Maddi olmayan duran varlık alımları 10 -923.097 -918.239
- Sabit kıymetler için verilen avanslardaki değişim 178.772 3.017.088
- Yapılmakta olan yatırımlar 9 -23.593.950 -13.267.396
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki net artış/azalış -86.250.845
İştirak satın alımı için ödenen tutar 2.1 -21.500.000 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 115.760.004 15.776.747
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 215.238.226 191.614.941
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -156.534.301 -184.614.642
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -12.795.050 -16.494.850
Sermaye artırımı ve ihraç primi 16 102.400.000
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -8.501.156 -2.942.885
Vergi Ödemeleri/İadeleri
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki azalış/artış -24.047.715 28.214.183
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.748.386 -5.565.832
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.748.386 -5.565.832
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 6.834.114 12.399.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.085.728 6.834.114http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513894


BIST