Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

09 Mart 2016 - 21:05 www.borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 382.760.013 327.152.147
Satışların Maliyeti (-) 17 -276.917.860 -235.349.723
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 105.842.153 91.802.424
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -20.614.848 -15.144.382
Pazarlama Giderleri (-) 18 -68.148.591 -64.666.178
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 18 -1.520.087 -1.003.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 21.034.721 8.268.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -25.794.174 -14.442.238
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.799.174 4.814.043
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 2.185.179 3.260.459
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 20 -404.221 -275.913
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.580.132 7.798.589
Finansman Giderleri (-) 21 -113.100.768 -36.433.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -100.520.636 -28.634.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 15.363.141 5.803.692
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 22 -184.069 -107.477
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22 15.547.210 5.911.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -85.157.495 -22.831.150

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -85.157.495 -22.831.150

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -85.157.495 -22.831.150
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -85.157.495 -22.831.150

Pay Başına Kazanç -19 -6
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -19 -6
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 37.050.307 23.321.972
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 16 41.573.340 27.814.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 16 1.017.421 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.540.454 -4.493.005
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16 -5.540.454 -4.493.005

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 37.050.307 23.321.972

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -48.107.188 490.822

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -48.107.188 490.822
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -48.107.188 490.822http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513893


BIST