Ana Sayfa***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

14 Ekim 2015 - 17:52 www.borsagundem.com

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 28.181.907 -12.649.533
Dönem Karı/Zararı 23 1.155.026 4.081.561
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1.295.531 -4.352.347
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 2.524.262 81.083
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 25 15.805 78.995
- İştirak satış karı 20 -5.324.433
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 15 12.883 -19.366
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 6 24.974
Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 19 34.950
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 19 -4.095.634 -766
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 19 202.062 832.140
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 -14.833
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 24.523.936 -11.488.279
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -4.442 -11.827
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 226.257 303.303
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İli İlgili Düzeltmeler 5 935.719 623.766
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 24.989.359 -9.518.439
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 1.091 -85.537
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 5 47.920 -1.236.496
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 1.076.183 -1.435.978
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 16 234.814 -139.168
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 9 -3.026.647 2.405
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 15 43.682 9.692
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 24.383.431 -11.759.065
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 19 -202.062 -832.140
Alınan Faiz 19 4.095.634 766
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -95.096 -59.094
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -28.123.277 12.742.378
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 25 12.504.472
Metro Tur Otelcilik hisse alım etkisi 3 -28.006.565
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10-11 4.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10-11 -116.712 -560.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alış/Satışından Kaynaklanan Değişimler 10 793.908
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 58.630 92.845
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 58.630 92.845
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 41.367 44.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 99.997 137.316http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=473409


BIST