Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

13 Ağustos 2015 - 20:45 www.borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 29.794.192 1.769.610
Dönem Karı/Zararı -45.944.751 -6.000.953
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 62.560.855 20.214.718
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 9 9.558.813 10.520.677
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 10 299.699 190.910
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 7 -18.209 29.341
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 5 369.351 -90.266
- Kıdem tazminatı karşılığı 1.214.036 964.455
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü, net 146.090 443.148
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz ve komisyon giderleri 12.407.140 10.186.035
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 48.282.431 -1.724.150
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 -9.615.376 -158.954
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -83.120 -146.478
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 16.944.068 -10.190.241
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17.148.911 4.103.879
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.469.945 -25.496.200
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış -4.986.823 -1.119.019
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.005.939 -9.624.339
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9.697.915 14.536.539
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/azalış 9.219.967 -3.938.642
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.339.982 11.347.541
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 33.560.172 4.023.524
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatı -1.092.412 -589.754
- Ödenen performans primi -2.673.568 -1.664.160
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -45.182.928 -11.156.458
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 150.403 197.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları 9 -1.639.986 -8.495.012
- Maddi olmayan duran varlık alımları 10 -791.945 -816.796
- Yapılmakta olan yatırımlar 9 -12.407.361 -5.818.840
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki net artış -2.261.899 2.657.253
- Sabit kıymetler için verilen avanslardaki değişim -6.732.140 1.118.990
İştirak satın alımı için ödenen tutar -21.500.000 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 17.546.851 7.575.475
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan yeni krediler 128.766.975 142.388.377
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Ödenen krediler -98.861.339 -163.627.196
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -7.989.575 -7.736.372
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2.314.438 -1.783.222
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki net artış -2.054.772 38.333.888
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.158.115 -1.811.373
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.158.115 -1.811.373
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23 6.834.114 12.389.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23 8.992.229 10.578.463http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=460872


BIST