Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

13 Ağustos 2015 - 20:45 www.borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 195.613.158 185.250.279
Nakit ve Nakit Benzerleri 23 8.992.229 6.834.114
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 92.805.275 83.717.858
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 40.635.143 35.648.320
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 52.170.132 48.069.538
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 19.022.241 17.220.682
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 12.363.378 10.101.479
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 6.658.863 7.119.203
Türev Araçlar
Stoklar 7 55.837.796 72.968.498
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 18.174.977 4.148.107
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19 150.543 49.665
Diğer Dönen Varlıklar 630.097 311.355
ARA TOPLAM 195.613.158 185.250.279
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 302.660.985 284.380.182
Finansal Yatırımlar 21 1.373.594 1.373.594
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 120.572 104.405
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 120.572 104.405
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 9 251.479.193 247.057.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.312.238 1.819.993
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 2.312.238 1.819.993
Peşin Ödenmiş Giderler 8 6.913.815 250.996
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19 29.083.056 19.728.245
Diğer Duran Varlıklar 11.378.517 14.045.009
TOPLAM VARLIKLAR 498.274.143 469.630.461

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 392.524.435 327.795.089
Kısa Vadeli Borçlanmalar 21 205.041.565 156.972.127
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21 46.603.563 26.319.561
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 94.613.515 73.869.520
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 40.124.966 30.904.999
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 54.488.549 42.964.521
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.005.311 3.039.015
Diğer Borçlar 36.618.341 59.819.083
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 35.569.143 37.510.302
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 1.049.198 22.308.781
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 2.267.674 3.947.160
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.686.714 3.236.546
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.686.714 3.236.546
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 687.752 592.077
ARA TOPLAM 392.524.435 327.795.089
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.247.835 172.388.748
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21 166.449.519 156.451.491
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 54.724 54.724
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 54.724 54.724
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.299.602 4.177.978
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.299.602 4.177.978
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 11.443.990 11.704.555
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R -76.498.127 -30.553.376
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14 -76.498.127 -30.553.376
Ödenmiş Sermaye 3.744.000 3.744.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0 55.272.435
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.211.977 6.211.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 79.805.332 79.805.332
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Kazançları 79.638.786 79.638.786
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Kıdem Tazminatına İlişkinAktüeryal Kazanç Fonu 166.546 166.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.659.346 -13.659.346
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmenin etkisi -13.659.346 -13.659.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 207.939 207.939
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -106.863.278 -139.304.563
Net Dönem Karı/Zararı -45.944.751 -22.831.150
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 498.274.143 469.630.461http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=460870


BIST