Ana Sayfa***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

21 Nisan 2015 - 18:09 www.borsagundem.com

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 19.949.078 28.475.281
Nakit ve Nakit Benzerleri 27 87.195 41.367
Finansal Yatırımlar 24 1.184.805 813.505
Ticari Alacaklar 481.818 537.256
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 126.492 189.248
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 355.326 348.008
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 18.088.036 26.695.442
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 18.051.722 26.690.058
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 36.314 5.384
Türev Araçlar
Stoklar 7 27.827 26.088
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 43.885 79.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.269
Diğer Dönen Varlıklar 15 26.243 282.064
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 56.777.230 49.542.214
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7.974.108 918
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 7.963.422
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 10.686 918
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 7.620.182 7.620.182
Maddi Duran Varlıklar 10 37.362.166 38.100.198
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.820.774 3.820.916
- Şerefiye 12 3.820.633 3.820.633
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 141 283
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 76.726.308 78.017.495

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.353.644 2.664.690
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 110.240 99.136
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 93.399 26.195
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 16.841 72.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 68.633 63.228
Diğer Borçlar 94.781 1.448.363
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 742.083
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 94.781 706.280
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 967.295 899.469
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21 54.459
Kısa Vadeli Karşılıklar 112.695 100.035
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 112.695 100.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.167.573 3.765.592
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 67.431 67.150
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 67.431 67.150
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 1.796.938 2.181.997
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.045 50.550
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 21.045 50.550
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 1.282.159 1.465.895
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 72.205.091 71.587.213
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.205.091 71.586.682
Ödenmiş Sermaye 16 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 24.531.840 24.531.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.519 -39.289
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 14 -4.519 -39.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 120.257 7.402
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 1.974.405 -4.591.297
Net Dönem Karı/Zararı 22 583.108 6.678.026
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 531
TOPLAM KAYNAKLAR 76.726.308 78.017.495http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432718


BIST