Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

05 Şubat 2015 - 23:37 www.borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

Ortaklığın Adresi : Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 216 - 6515300 - 6511415
E-posta adresi : m.gullu@cimsa.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 216-5547018-6511415
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : .
Özet Bilgi : Kar Dağıtım Politikası oluşturulması


AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05 Şubat 2015 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-19.1 Nolu Kar Payı Tebliğinin 4 üncü maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. (AFYON ÇİMENTO) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde AFYON ÇİMENTO' nun orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve AFYON ÇİMENTO' nun ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak öngörülmüştür.

AFYON ÇİMENTO' da kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. AFYON ÇİMENTO Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=412004


BIST