Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

08 Kasım 2013 - 18:08 www.borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1087740 13653060
Dönem Karı/Zararı -28846474 1572360
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 42907179 6495273
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 11 10621117 7468773
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 12 231876 87207
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- İştirak değer düşüklüğü karşılığı 5 0 2500000
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 7 457962 -2330665
- Kıdem tazminatı karşılığı 10675 92300
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net 319531 63219
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 9 -14251 -101788
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim 9654647 8024004
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 29179160 -7295200
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 -6909169 -1990001
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -644369 -22576
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12396094 7288170
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -851055 671545
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -19739681 5122481
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış -14254280 -2248236
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4482079 -9843467
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8178615 -1315412
- İlişkili taraflara borçlardaki artış 9258413 2978620
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9493973 11922639
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1664611 15355803
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -70053 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatı -1569929 -869610
- Ödenen performans primi -1112369 -833133
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5697960 -9583651
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları 11 -2192629 -4883337
- Maddi olmayan duran varlık alımları 12 -1079487 -312086
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit 647128 197859
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 593790 1937891
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Yapılmakta olan yatırımlar -2293168 -4023978
- Finansal varlıklardaki değişim -1373594 -2500000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1668707 -9893218
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan yeni krediler 96544905 83590004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Ödenen krediler -70947440 -82340302
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -5614883 -5936002
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki net (artış) -18313875 -5206916
- Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 0 -2
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5116993 -5823809
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5116993 -5823809
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ -5116993 -5823809http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=319518


BIST