Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

16 Ekim 2012 - 13:33 www.borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No.29 Avcılar İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0212 695 00 00 - 0212 676 01 29 (faks)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 695 00 00 - 0212 676 01 29 (faks)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 12.10.2012
Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu DüzeltmesiGenel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Değildir
Genel Kurul Tarihi : 12.10.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimiz tarafından, 12.10.2012 tarihinde 15:26:42 itibariyle yapılan genel kurul toplantı sonucu hakkındaki özel durum açıklamamızın ekinde yer alan toplantı tutanağı sehven yanlış eklenmiş olup, işbu özel durum açıklamasının ekinde düzeltilerek yeniden eklenmiştir.Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 12.10.2012 Cuma günü, Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No.29 Avcılar İstanbul adresindeki şirket merkezinde saat 11.00'de toplanmış olup, toplantıya ilişkin alınan kararları içerir şekilde toplantı tutanağı ile hazirun cetveli ve toplantıda onaylanan tadil tasarısı, işbu özel durum açıklamasının ekinde yer almaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=240891


IMKB