Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )

18 Mayıs 2012 - 16:11 www.borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 118422477 122558625
Nakit ve Benzerleri 4 1823236 7732800
Finansal Yatırımlar 5 0 0
Ticari Alacaklar 7 61161685 51567162
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21 27952181 24725678
- Diğer Ticari Alacaklar 7 33209504 26841484
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 5688875 10846889
- İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar 21 773536 5976567
- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 8 4915339 4870322
Stoklar 9 46076317 51317801
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 3672364 1093973

(Ara Toplam) 118422477 122558625

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 121781071 121322270
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 64670 75119
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 105798098 104769623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 162413 189737
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar 11088123 9816934
TOPLAM VARLIKLAR 240203548 243880895

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166508773 143742091
Finansal Borçlar 6 104383831 93099974
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 46281998 46386969
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21 9039225 7597437
- Diğer Ticari Borçlar 7 37242773 38789532
Diğer Borçlar 8 12557748 1616192
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar 21 10988230 0
- Kısa Vadeli Diğer Borçlar 8 1569518 1616192
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30974 35167
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 1819477 1812379
Diğer Kısa
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99467735 133211388
Finansal Borçlar 6 93197319 126941735
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar 8 20205 31536
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 2923920 2915913
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 3326291 3322204
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R -25772960 -33072584
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14 -25773002 -33072628
Ödenmiş Sermaye 3744000 3744000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 55272435 55272435
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 6211977 6211977
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 207939 207939
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -98508979 -71698266
Net Dönem Karı/Zararı 7299626 -26810713
AZINLIK PAYLARI 42 44
TOPLAM KAYNAKLAR 240203548 243880895http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=204732


IMKB